Partnerzy kancelarii

Zaangażowanie i profesjonalizm partnerów kancelarii
pozwala na zbudowanie silnych relacji z Klientem

Jakub Wołos

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących poznańskich kancelariach prawnych uczestnicząc m.in. przy realizacji złożonych projektów restrukturyzacyjnych obejmujących łączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego. Brał udział w wielowymiarowych badaniach prawnych spółek (due diligence) oraz przy wielomilionowych transakcjach M&A o znacznym stopniu skomplikowania. Uczestniczył w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych umów wspólników oraz akcjonariuszy, regulujących wzajemne praw i obowiązki ich stron oraz mechanizmy „wyjścia” ze spółki, gwarantujące jej niezakłóconą działalności pomimo zmian osobowych.

Przez lata praktyki wyspecjalizował się w szczególności w prawie handlowym, prawie spółek i kontraktów oraz fuzjach i przejęciach. Świadcząc kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności z branż deweloperskiej oraz energetycznej poszerzał swoją wiedzę w zakresie zagadnień z dziedzin prawa energetycznego, w tym odnawialnych źródeł energii oraz związanego z obrotem nieruchomościami.

W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się przygotowywaniem opinii prawnych i umów obejmujących różne aspekty działalności gospodarczej Klientów kancelarii. Opracowywał od podstaw projekty umów (aktów założycielskich) i statutów spółek, projekty uchwał organów spółek oraz reprezentował wspólników na zgromadzeniach wspólników. Doradza w zakresie ochrony interesów spółek i ich wspólników, w tym również w zakresie reprezentacji wspólników w sporach korporacyjnych pomiędzy samymi wspólnikami, jak również między wspólnikami a spółką,

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra prawa w 2002 roku. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu wpisany na listę radców prawnych w 2010 roku.

E: j.wolos@whlegal.pl
T: +48 503 024 791

Elżbieta
Czarnecka-Hempowicz

Specjalizuje się w sądowym dochodzeniu roszczeń. Wspiera Klientów w codziennym rozwiazywaniu problemów, z sukcesami prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Współpracuje przy przygotowywaniu sytemu ochrony danych osobowych, wraz z niezbędną dokumentacją dla Klientów Kancelarii.

Doświadczenie zawodowe buduje od 2002 roku świadcząc głównie usługi doradcze dla przedsiębiorców, w dużych poznańskich kancelariach reprezentujących polskich i międzynarodowych Klientów. W latach 2007-2012 współpracowała z sędziami Sądu Okręgowego w Poznaniu jako asystent sędziego przygotowując projekty rozstrzygnięć zapadających w Wydziale. Zajmowała się roszczeniami związanymi z wykonywaniem kontraktów na roboty budowlane, umów z zakresu prawa przewozowego, umów ubezpieczenia, sprawami związanymi z postępowaniami prowadzonymi przed sądem upadłościowym oraz sprawami z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego, a także skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

E: e.czarnecka-hempowicz@whlegal.pl
T: + 48 505 133 146