Specjalizacje

Dzięki naszym Klientom i ich nieustannemu rozwojowi
możemy naszą specjalistyczną wiedzę wykorzystywać w praktyce

Prawo kontraktów

Wsparcie Klientów traktujemy wielopłaszczyznowo. W ramach doradztwa dotyczącego prawa umów jesteśmy obecni w procesie przygotowania i negocjowania warunków biznesowych kontraktu, a także jego wykonywania i dochodzenia ewentualnych roszczeń powstałych na etapie realizacji. Staramy się odpowiednio zabezpieczyć każdą umowę i uczestniczyć w weryfikacji realizacji zobowiązań kontraktowych.

Szukasz pomocy prawnej w powyższym zakresie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI