Specjalizacje

Dzięki naszym Klientom i ich nieustannemu rozwojowi
możemy naszą specjalistyczną wiedzę wykorzystywać w praktyce

Prawo własności intelektualnej

Nasi prawnicy zaangażowani byli w liczne sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności dotyczących ochrony praw własności przemysłowej, praw autorskich, ochrony dóbr osobistych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagamy dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem tych dóbr, uczestniczymy w każdym etapie przygotowywania oraz negocjowania umów licencyjnych oraz procesu przenoszenia praw autorskich.

Szukasz pomocy prawnej w powyższym zakresie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI