Specjalizacje

Dzięki naszym Klientom i ich nieustannemu rozwojowi
możemy naszą specjalistyczną wiedzę wykorzystywać w praktyce

Spory sądowe

Czuwamy nad każdym etapem procesu rozwiązywania zaistniałych sporów, począwszy od szczegółowej analizy stanu faktycznego, przez profesjonalne i kompleksowe doradztwo obejmujące poszukiwanie istniejących możliwości ich rozwiązania oraz przygotowanie strategii w przypadku wniesienia sprawy do sądu. Nasze bogate doświadczenie opiera się na prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej oraz sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.

Szukasz pomocy prawnej w powyższym zakresie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI